تو چون رفتی‌ دلم افسرد
همه آلاله‌ها پژمرد
درون سینه‌ها مُرد آنهمه آواز
کبوتر گریه کرد بر شهر بی‌ پرواز
تو چون رفتی‌ شبی افسانه‌ها خواندم برای دل
بسی‌ افسانه‌ها از مرگ یک آغاز
نمیدانی تو اما چیست آن افسانه آغاز
نمی‌فهمی تو اما معنی‌ پایان یک اعجاز
کبوتر‌ها هنوزم لانه میسازند در شهر بدون عشق
ولی‌ افسوس مرده شوق عشق در قلب یک شهباز
کجا لانه؟ کجا دانه؟ کجا آهنگ یک پرواز؟
کجا دیدی که شهبازی پَرَد بی‌ بال و بی‌ آواز؟


May 11, 2015