نامِ این فیلم بِرهنه تا ظهر با سرعت می‌‌باشد که در  سال ۱۳۵۵ به نمایش درآمد.برهنه تا ظهر با سرعت فیلمی به کارگردانی خسرو هریتاش است.

بازیگران: فرامرز صدیقی، ایرن، فرشته جنابی.