امیدوارم سال نودوشش سال قحطی سوژه برای ما کارتونیست‌ها باشد.

متن کامل:

مجموعه‌ای که می‌بینید شصت تا از کارتون‌هایایران وایر من در سالی است که گذشت به انتخاب و سلیقه خودم. موضوعات اغلب دردآور و غم‌انگیزند، آزادیخواهان و هنرمندان در بند، قاتلین زنجیره‌ای برصدرنشسته، قاری قرآنی که متجاوز است، قوه قضاییه‌ای که حامی متجاوز است، رهبرمعظمی که پشتیبان قوه قضاییه ستمگر است و ...

امیدوارم سال نودوشش سال قحطی سوژه برای ما کارتونیست‌ها باشد.