این مغزهای فرّار به درد ما نمی‌خورد؛ بگذار فرار کنند. اگر شما هم می‌دانید که در اینجا جای‌تان نیست، شما هم فرار کنید! راه باز است. مملکت ما آدم می‌خواهد حالا؛ نه مغزهایی که می‌روند در پناه انگلستان و در پناه امریکا.

منبع اینجا

بخشی از سخنان خمینی درباره "فرار مغزها" در آبان ۱۳۵۸ در جمع اعضای "کمیته امداد".