چند سال پيش بعد از فروپاشى رژيمهاى كمونيستى و آشنايى با يك دوست از آلبانى متوجه تأثير عميق فرهنگ وتمدن ايران مخصوصا عرفان در فرهنگ آلبانى شدم. شاعر ملى ايشان در قرن نوزدهم  نعيم فِراشِرى به فارسى شعر ميسروده و ديوانى به فارسى داشته.  نمونه اى از سروده هاى او:

نوبهارا! دلکش و جان پروری   دختر نازک تن و سیمین بری
روی خندان طبیعت روی توست   بوی باغ و بوی گلشن بوی توست
بر زمین ما فرستادت خدا   دستگیرت کرد بهر هر گدا
بوی یار آید مرا از بوی تو   خوی او باشد پدید از خوی تو
این زمین مرده از تو یافت جان   زان همی بینم جهان را شادمان

 

فرقه بكتاشيان و نوروز در آلبانى نقل از بى بى سى